Trả lời câu hỏi 6 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 8:

Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 8:

– Lực lượng tham gia hai cuộc khởi ghĩa đều là binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Thành phần lãnh đạo gồm những sĩ phu yêu nước, có tư tưởng tiến bộ.

– Phương thúc tiến hành: bạo động vũ trang.

BAIVIET.COM