Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10:

Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10:

– Chế độ chuyên chế cổ đại là : Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nười ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã tập hợp lại thành tiểu quốc, đứng đầu tiểu quốc gọi là Vua. Mọi quyền hành tập trung trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

(BAIVIET.COM)