Trả lời câu hỏi 6 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 9:

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ: động Phong Nha; cố đô Huế, các bãi biển nổi tiếng: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Thuận An, Lăng Cô,…

(BAIVIET.COM)