Trả lời câu hỏi 6 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử  lớp 11:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào dân tộc thiểu số ?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11:

Những cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các dân tộc thiểu số

– Thủ lĩnh các dân tộc ít người (Giàng Tả Chay, Nơ-trang Lơng)

– Dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

– 1914 – 1915: khởi nghĩa của người Thái ở Tây Bắc.

– 1918, người Mông ở Lai Châu khởi nghĩa

– 1918 – 1919, ở Đông Bắc, binh lính đồn Bình Liêu nổi dậy, lôi cuốn đông đảo các dân tộc Nùng, Dao…

– Ở Tây Nguyên, lớn nhất là khởi nghĩa của đồng bào Mơ-nông do Nơ-trang Lơng chỉ huy, dài hơn 20 năm.

Tất cả đều thất bại nhưng đã góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc.

(BAIVIET.COM)