Trả lời câu hỏi 6 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

Chứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc phát triển và đạt nhiều công trình có giá trị: chùa Thiên Mụ, các tượng La Hán ở chùa Tây Phương…

– Trào lưu nghệ thuật dân gian được hình thành.

– Nghệ thuật sân khấu phát triển: nhiều phường tuồng, phường chèo…

– Ngoài ra còn phổ biến hàng loạt làn điệu dân ca mang tính địa phương đậm nét như quan họ, hò, vè, si….

(BAIVIET.COM)