Trả lời câu hỏi 6 Bài 24 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 24 Trang 102 SGK Lịch sử  lớp 9:

Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9:

– Trước Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), ta chủ trương kiên quyết đánh Pháp ờ miền Nam và hòa hoãn với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc.

– Sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối với Pháp và Tưởng là hòa hoãn, nhân nhượng với quân Pháp để đuổi quân Tưởng và tay sai về nước.

(BAIVIET.COM)