Trả lời câu hỏi 6 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 6 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 23.2, hãy nhận xét sự chênh lệch các tiêu chí của vùng so với cả nước.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 23 Trang 84 SGK Địa lí lớp 9:

So với cả nước vùng Bắc Trung Bộ có: mật độ dân số, thu nhập bình quân dầu người , tuổi thọ trung bình và tỉ lệ dân số thành thị thấp hơn; tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ người biết chữ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao hơn.

(BAIVIET.COM)