Trả lời câu hỏi 6 Bài 23 trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 6 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

– Hồ Thác Bà, hồ Hòa Bình, hồ Trị An, có tác dụng: thủy điện, nuôi trồng thủy sản, du lịch…

– Hồ Dầu tiếng, có tác dụng: thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, du lịch.

(BAIVIET.COM)