Trả lời câu hỏi 6 Bài 22 trang 80 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 22 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8:

Để học tốt môn địa lí Việt Nam, em cần làm gì?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8:

– Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập trong SGK.

– Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch…

– Khai thác tốt các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu… trong SGK.

BAIVIET.COM