Trả lời câu hỏi 6 Bài 22 trang 68 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Hãy xác định vị trí của đới lanh hay hàn đới (dựa theo hình 58).

Lời giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66º33’B đến 90ºB (cực Bắc) và từ 66º33’N đến 90ºN (cực Nam).

(BAIVIET.COM)