Trả lời câu hỏi 6 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự phát triển ngoại thương có tác dụng làm cho kinh tế hàng hóa nước ta phát triển

– Tạo điều kiện cho kinh tế nước ta tiếp cận với kinh tế thế giới và phương thức sản xuất mới để đi lên.

(BAIVIET.COM)