Trả lời câu hỏi 6 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử  lớp 8:

Những nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp ?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 8:

Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ⇒ Mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với Đẳng cấp thứ ba rất sâu sắc, không thể hòa giải được.

⇒ Cuộc cách mạng chống phong kiến, do giai cấp Tư sản đứng đầu nổ ra là điều tất yếu.

 BAIVIET.COM