Trả lời câu hỏi 6 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 6 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử  lớp 11:

Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5 – 6 – 1862) được kí kết trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 19 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 11:

Tháng 02 – 1861, Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa, quân ta kháng cự quyết liệt nhưng do hỏa lực địch quá mạnh, Nguyễn Tri Phương buộc phải rút lui. Pháp thừa thắng đánh chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.

Phong trào kháng chiến của nhân dân dâng cao, Pháp đang vô cùng bối rối thì triều Nguyễn đã kí với Pháp bản hiệp ước Nhâm Tuất (05 – 06 – 1862) gồm 12 điều khoản.

(BAIVIET.COM)