Trả lời câu hỏi 6 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 8:

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mười ngày rung chuyển thế giới” vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới – chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

(BAIVIET.COM)