Trả lời câu hỏi 6 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 6 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6:

Em hãy cho biết thức ăn nào có thể làm răng dễ bị sâu ?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 15 Trang 73 SGK Công nghệ lớp 6:

Thức ăn chứa nhiều chất đường có thể làm răng dễ bị sâu nếu không vệ sinh răng miệng sạch sẽ sau khi ăn.

(BAIVIET.COM)