Trả lời câu hỏi 6 Bài 14 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 14 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Các quốc gia cố đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 14 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10:

Trình bày quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 14 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long đã hình thành nền văn hóa cổ từ cuối thời đại đá mới chuyển sang thời đại đồ đống và sắt cách ngày nay khoảng 1500 – 2000 năm.

– Trên cơ sở nền văn hóa Oc Eo, quốc gia cổ Phù Nam được hình thành vào khoảng thế kỉ I.

(BAIVIET.COM)