Trả lời câu hỏi 6 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 6 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử  lớp 11:

Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 11 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 11:

– Trước thảm họa của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản (đại hội VII),phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh đã lan rộng ở nhiều nước tư bản như Pháp, Italia, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha…

– 5 – 1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

– 2 – 1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phrancô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.

(BAIVIET.COM)