Trả lời câu hỏi 6 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có 8 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 xuất hiện 8 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 2 lớp trồng được 28 cây hay giá trị 28 xuất hiện 2 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 3 lớp trồng được 50 cây hay giá trị 50 xuất hiện 3 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

(BAIVIET.COM)