Trả lời câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử  lớp 8:

Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác ?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 8:

Thắng lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời lạc hậu đã xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (hình thức quân chủ lập hiến), mở đường cho nền sản xuất mới: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến.

 BAIVIET.COM