Trả lời câu hỏi 5 Ôn tập chương IV trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 5 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?

Lời giải câu hỏi 5 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Quy tắc nhân: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương;

– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân trên tập số (sgk trang 36 Toán 8 Tập 2):

– Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

– Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

(BAIVIET.COM)