Trả lời câu hỏi 5 Ôn tập chương III trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Ôn tập chương III Trang 32 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 5 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì?

Lời giải câu hỏi 5 Ôn tập chương III Trang 32 SGK Toán 8 – Tập 2:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của phương trình.

(BAIVIET.COM)