Trả lời câu hỏi 5 Ôn tập chương I trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 5 Ôn tập chương I Trang 110 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài câu hỏi 5 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu định nghĩa hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Lời giải câu hỏi 5 Ôn tập chương I Trang 110 SGK Toán 8 – Tập 1:

– Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

– Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

– Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

– Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

(BAIVIET.COM)