Trả lời câu hỏi 5 bài Ôn tập chương II trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 5 Ôn tập chương II Trang 126 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài câu hỏi 5 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Phát biểu các định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

Lời giải câu hỏi 5 Ôn tập chương II Trang 126 SGK Toán 9 – Tập 1:

Định lí: Nếu một đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Ngược lại, một đường kính đi qua trung điểm của một dây không phải là đường kính thì vuông góc với dây ấy.

(BAIVIET.COM)