Trả lời câu hỏi 5 Bài 9 trang 37 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 9 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 9 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy so sánh số liệu trong bẳng, rút ra nhận xét vể sự phát triển của ngành thuỷ sản.

Bảng 9.2: Sản lượng thủy sản (nghìn tấn)

NămTổng sốKhai thácNuôi trồng

1990

1994

1998

2002

890,6

1465,0

1782,0

2647,4

728,5

1120,9

1357,0

1802,6

162,1

344,1

425,0

844,8

Lời giải câu hỏi 5 Bài 9 Trang 37 SGK Địa lí lớp 9:

Trong giai đoạn 1990 – 2002:

– Tổng sản lượng thủy sản, thủy sản khai thác, nuôi trồng đều tăng. Sản lượng thủy sản tăng gấp 2,97 lần; khai thác tăng 2,47 lần; nuôi trồng tăng 5,2 lần.

– Sản lượng nuôi trồng thuyền sản tăng nhanh hơn sản lượng khai thác.

– Trong cơ cấu giá trị sản lượng thủy sản năm 2002, tỉ trọng sản lượng khai thác chiếm 68%, nuôi trồng chiếm 32%.

BAIVIET.COM