Trả lời câu hỏi 5 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8:

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 8 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8:

– Ban-dắc: Tấn trò đời, Ơ-giê-ni Gơ-răng -đê, Vỡ mộng, Trời không có mắt.

– Vích-to Huy-gô: Những người khốn khổ

– Pu-skin: Thơ

(BAIVIET.COM)