Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 6 Trang 22 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Phản xạ.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 6 Trang 22 SGK Sinh học lớp 8:

Nêu một ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 6 Trang 22 SGK Sinh học lớp 8:

Ví dụ: Khi ngứa, ta đưa tay lên gãi. Có thể động tác gãi lần đầu chưa đúng chỗ ngứa. Thông tin ngược báo về trung ương tình trạng vẫn ngứa. Trung ương phát lệnh thành xung thần kinh theo dây li tâm tới các cơ tay để điều chỉnh (về cường độ, tần số co cơ…) giúp tay gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy, các xung thần kinh ở phản xạ gãi đúng chỗ ngứa đã dẫn truyền theo các nơron tạo nên một vòng khép kín là vòng phản xạ.

BAIVIET.COM