Trả lời câu hỏi 5 Bài 58 trang 176 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 58 Trang 176 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 58 Trang 176 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy điền thêm vào bảng 58.3 những ví dụ về ô nhiễm nguồn nước và cách khắc phục.

Bảng 58.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách khắc phục.

Nguồn nướcNguyên nhân gây ô nhiễmCách khắc phục
Các sông, cống nước thải ở thành phốDo dòng chảy bị tắc và xả rác bẩn xuống sôngKhơi thông dòng chảy

Không xả rác thải xuống sông

….

Lời giải câu hỏi 5 Bài 58 Trang 176 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 58.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách khắc phục.

Nguồn nướcNguyên nhân gây ô nhiễmCách khắc phục
Các sông, cống nước thải ở thành phốDo dòng chảy bị tắc và xả rác bẩn xuống sôngKhơi thông dòng chảy

Không xả rác thải xuống sông

MưaDo các chất thải nhà máyXử lý chất thải đúng qui trình
BiểnDầu loang từ các vụ tai nạn tàu, do chất thải nhà máy,…Triển khai công tác cứu hộ kịp thời, xử lí chất thải,…

BAIVIET.COM