Trả lời câu hỏi 5 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8:

So sánh với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 43 Trang 150 SGK Địa lí lớp 8:

– Đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê lớn ngăn lũ, mùa đông lạnh, có nhiều bão.

– Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống kênh rạch dày đặc; có nhiều cùng đất trũng rộng lớn và bị ngập úng sâu trong mùa mưa; có đất phù sa chua, mặn, phèn; có mùa khô ít mưa.

 BAIVIET.COM