Trả lời câu hỏi 5 Bài 41 trang 161 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11:

Trình bày vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành Nông nghiệp, cho ví dụ minh họa.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 41 Trang 161 SGK Sinh học lớp 11:

Sinh sản sinh dưỡng có vai trò rất quan trọng với ngành Nông nghiệp:

– Sinh sản sinh dưỡng cho phép tạo ra các giống cây trồng trong thời gian ngắn, duy trì được các tính trạng tốt, có lợi cho con người.

– Tạo ra các giống cây trồng sạch bệnh.

– Nhân nhanh các giống cây quý đang bị thoái hóa nhờ nuôi cấy mô và tế bào thực vật.

BAIVIET.COM