Trả lời câu hỏi 5 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9:

Việc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với ngành ngoại thương ở nước ta?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 39 Trang 143 SGK Địa lí lớp 9:

Việc phát triển giao thông vận tải đường biển nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần thúc đẩy ngành ngoại thương phát triển.

(BAIVIET.COM)