Trả lời câu hỏi 5 Bài 38 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 38 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 38 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9:

Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 38 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9:

Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển: Thể thao trên biển, lặn dưới biển …

(BAIVIET.COM)