Trả lời câu hỏi 5 Bài 36 Trang 131 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 36 Trang 131 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 36 Trang 131 SGK Địa lí lớp 9:

Nêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sông nhân dân trong vùng.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 36 Trang 131 SGK Địa lí lớp 9:

Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là nông sản; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

(BAIVIET.COM)