Trả lời câu hỏi 5 Bài 35 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 35 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 35 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào số liệu bảng 35.1, hãy nhận xét tình hình dân cư, xả hội ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước

tra loi cau hoi 5 bai 35 trang 128 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 35 Trang 128 SGK Địa lí lớp 9:

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hôi ở Đồng bằng sông Cửu Long (năm 1999) cao hơn so với cả nước: mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người một tháng, tuổi thọ trung bình.

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hôi ở Đồng bằng sông Cửu Long (năm 1999) thấp hơn so với cả nước: tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ người lớn biết chữ, tỉ lê dân số thành thị, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ngang mức trung bình cả nước.

– Nhìn chung, mặt bằng dân trí của vùng chưa cao, tốc độ đô thị hóa còn thấp.

(BAIVIET.COM)