Trả lời câu hỏi 5 Bài 33 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 33 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 33 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

tra loi cau hoi 5 bai 33 trang 123 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 33 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9:

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 35,1% GDP cả nước, 56,6% GDP công nghiệp – xây dựng, 60,3% giá trị xuất khẩu. qua đó thấy được vai trò đặc biệt quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

(BAIVIET.COM)