Trả lời câu hỏi 5 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

– Phù sao bồi đắp đồng bằng hằng năm, giúp tăng năng suất cây trồng.

– Phù sa bồi đắp mở rộng đồng bằng về phía biển.

(BAIVIET.COM)