Trả lời câu hỏi 5 Bài 32 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 32 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 32 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu – thời tiết nước ta?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 32 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8:

– Én bay thấp, mưa ngập bờ ao, én bay cao, mưa rào lại tạnh.

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.

(BAIVIET.COM)