Trả lời câu hỏi 5 Bài 31 Trang 112 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 31 Trang 112 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 31 Trang 112 SGK Địa lí lớp 8:

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 31 Trang 112 SGK Địa lí lớp 8:

Sự thất thường trong chế độ nhiệt độ chủ yếu ở miền Bắc, do nhịp độ và cường độ gió mùa tạo ra.

(BAIVIET.COM)