Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10:

Ở các nước phương Đông , vua có những quyền gì?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 3 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 10:

Vua là người đứng đầu, cai trị cả nước, có quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước. Vua là người nắm cả vương quyền và thần quyền.

(BAIVIET.COM)