Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9:

– Có 2 đô thị với quy mô dân số trên 1 triệu người, 3 đô thị với quy mô dân số từ 350 nghìn đến 1 triệu người, nhiều đô thị có quy mô dân số từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn người.

– Một số đô thị từ loại 3 lên loại 2, từ loại 2 lên loại 1.

– Việc mở rộng quy mô đô thị đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về xã hội và môi trường do dân cư tập trung quá đông ở các thành phố lớn (Hà Nội, TP. HỒ Chí Minh).

(BAIVIET.COM)