Trả lời câu hỏi 5 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Vùng Tây Nguyên (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9:

– Xác định trên hình 29.2, vị trí của nhà máy thủy điện Y-a-ly trên sông Xê Xan.

– Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên.

tra loi cau hoi 5 bai 29 trang 109 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9:

– Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định nhà máy thủy điện Y – a – ly trên sông Xê Xan.

– Ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện Y-a-li trên sông Xê-xan.

– Nhằm mục đích khai thác thế mạnh thuỷ năng của vùng.

– Tây Nguyên được lợi thế về nguồn năng lượng, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp, trồng cây lương thực và phục vụ sinh hoạt trong hoàn cảnh thiêu nước do mùa khô kéo dài.

– Thúc đẩy bảo vệ và phát triển rừng.

– Gián tiếp góp phần ổn định nguồn sinh thuỷ cho các dòng sông chảy về các vùng lân cận, đảm bảo nguồn nước các nhà máy thuỷ điện của các vùng này, cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho dân cư trong lưu vực. Các nhà máy thuỷ điện Trị An (Đồng Nai), Thác Mơ (Bình Phước), Vĩnh Sơn (Bình Định), sông Hinh (Phú Yên), Đa Nhím (Ninh Thuận) và một số dự án thuỷ điện dự định triển khai ít nhiều đều sử dụng nguồn nước các sông từ Tây Nguyên.

(BAIVIET.COM)