Trả lời câu hỏi 5 Bài 28 Trang 104 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 28 Trang 104 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Vùng Tây Nguyên.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 28 Trang 104 SGK Địa lí lớp 9:

Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên.

tra loi cau hoi 5 bai 28 trang 104 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 28 Trang 104 SGK Địa lí lớp 9:

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội ở Tây Nguyên có các chỉ tiêu cao hơn cả nước là: tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số, tỉ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người một tháng, tỉ lệ dân số thành thị ; các chỉ tiêu thấp hơn cả nước là: mật độ dân số, tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tỉ lệ dân số thành thị.

– Nhìn chung, Tây Nguyên vẫn còn là vùng khó khăn của đất nước.

(BAIVIET.COM)