Trả lời câu hỏi 5 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8:

– Khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng: xói mòn đất, đất trượt, núi lở, lũ bùn, lũ đá.

– Lợi ích của việc bảo vệ rừng: bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, bảo vệ sự đa dạng sinh vật…

(BAIVIET.COM)