Trả lời câu hỏi 5 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

tra loi cau hoi 5 bai 25 trang 93 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9:

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn cả nước là: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ người lớn biết chữ, tỉ lệ dân số thành thị.

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn sơ với cả nước là: mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người một thán, tuổi thọ trung bình.

(BAIVIET.COM)