Trả lời câu hỏi 5 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử  lớp 10:

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10:

– Hạn chế sự giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

(BAIVIET.COM)