Trả lời câu hỏi 5 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Em có thể giúp đỡ gia đình phát triển chăn nuôi không ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Có. Ví dụ em có thể giúp bố mẹ đi chăn bò, cho gà vịt ăn,…

(BAIVIET.COM)