Trả lời câu hỏi 5 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

Em cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

Thiên tai thường gặp ở nước ta là bão, lụt, sạt lở bờ biền.

(BAIVIET.COM)