Trả lời câu hỏi 5 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

Nêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

– Chùa Thầy

– Chùa Tây Phương

(BAIVIET.COM)