Trả lời câu hỏi 5 Bài 22 trang 68 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hoà hay ôn đới (dựa theo hình 58).

Lời giải câu hỏi 5 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23º27’B đến 66º33’B và từ 23º27’N đến 66º33’N .

(BAIVIET.COM)