Trả lời câu hỏi 5 Bài 22 Trang 183 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 5 Bài 22 Trang 183 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 22 Trang 183 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 – 1973).

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 183 SGK Lịch sử lớp 12:

Âm mưu: “Dùng người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”

– Thủ đoạn: Lợi dụng mâu thuẫn Trung – Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

 BAIVIET.COM