Trả lời câu hỏi 5 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

Vào các thế kỉ XV – XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

Các cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây thuận lợi.

(BAIVIET.COM)